Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Huisregels

 • Als het kind dieetvoeding heeft, dient deze door de ouders meegegeven te worden;
 • Kinderen kunnen ’s avonds warm eten als ze  later dan 17.30 uur  blijven. Deze warme maaltijd moet je zelf meegeven;
 • Trek het kind gemakkelijke kleding aan die tegen een stootje kan en waarin het kind zich vrij kan bewegen. Reservekleding moet je zelf meegeven. We zijn niet aansprakelijk voor eventueel kapot gaan of zoekraken van de kleding;
 • Bij het brengen en ophalen is het goed dat je even de tijd neemt voor je kind. Duidelijk afscheid nemen geeft het kind het vertrouwen dat het ook weer opgehaald wordt. Voor kinderen die moeite hebben met afscheid nemen, moet het afscheid niet te lang duren;
 • Geef aan de leiding door als iemand anders het kind ophaalt. Jullie kind wordt zonder bericht van de ouders/verzorgers aan niemand anders meegegeven!
 • Er wordt niet gerookt in het kinderdagverblijf;
 • In de tassen mag geen medicatie zitten, dit voor veiligheid van andere kinderen;
 • Kinderen mogen hun knuffel meebrengen maar geen ander speelgoed;
 • Graag namen schrijven in de jassen en tassen van de kinderen, dit om verwarring te voorkomen; zowel voor de leidsters als voor degenen die de kinderen komen ophalen is dit gemakkelijk;
 • Flessen, flesdoppen en spenen en fopspenen moeten gemerkt zijn met naam stickers;
 •  Kinderwagens en buggy’s  mogen in de garderobe blijven staan mits hier voldoende ruimte voor is (de vluchtroutes moeten vrij zijn);
 • Maxi cosi’s mogen in de garderobe worden neergezet;
 • Kinderen dienen schoon en verzorgd gebracht te worden;
 • In geval van ziekte van het kind moet het kinderdagverblijf hierover geïnformeerd zijn om te oordelen of het kind naar de opvang mag komen;
 • Parkeren met de auto gebeurt op de parkeerplaats op het plein, voor het hek mag niet geparkeerd worden;
 • Fietsen van zowel ouders, personeel en kinderen worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst;
 • Medicijnen worden alleen aan een kind toegediend als er een overeenkomst “toediening geneesmiddelen “is getekend door de ouders;
 • Baby’s tot 1 jaar die gewend zijn om in zijligging of op de buik slapen mogen alleen zo in bed worden gelegd als er een formulier “veilig slapen” is ingevuld door de ouders;
 • Kinderen die zelfstandig van school naar de BSO mogen komen of van de BSO naar school mogen gaan kunnen dit alleen doen als de ouders en kind een “overeenkomst toestemming BSO” hebben ingevuld.

Onze groepsregels die wij hanteren staan beschreven in onze protocollen en in het pedagogisch beleid van elke groep.