Nieuws

Hallo ouders en bezoekers,

Welkom op onze site .
Hier vinden jullie nieuwe informatie over ons kinderdagverblijf,
foto's en veel meer.

Locatie van Horneplein bied aan :
dagopvang van 0 tot 2 jaar
peutergroep voor hele dagopvang 2-4 jaar
BSO groep 4 t/m 8 op Maandag t/m Vrijdag
BSO groep 1 t/m 3 op Woensdag en Vrijdag
Tijdens schoolvakantie en vrije dagen is de BSO altijd op locatie van Horneplein.
Tussenschoolse opvang bieden wij niet aan.

Locatie Mussenberg bied aan :
Peutergroep 2-4 jaar van 8.30-12.00 uur
Voorschoolse opvang groep 1 t/m 8
BSO groep 1 t/m 3 op ma , di en donderdag

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Ziekte en afmelden

Ziekte

Is jullie kind niet helemaal fit of verkouden dan is het bij ons in goede handen. Jullie kind mag gewoon naar de opvang komen als het fit genoeg is om deel te nemen aan het dagprogramma.

Heeft jullie kind een besmettelijke ziekte dan is het in veel gevallen af te raden om het kind naar de opvang te brengen, maar dit gebeurt in overleg. Bel dus altijd even van te voren of het mogelijk is om jullie kind te brengen.

Wordt het kind ziek tijdens de opvang of krijgt het koorts dan zullen wij altijd contact opnemen met een van de ouders om te overleggen wat het beste is voor het kind.

Als er medicijnen toegediend moeten worden zijn de ouders verplicht om een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” in te vullen. Alleen dan zijn de leidsters bevoegd om een kind medicijnen toe te dienen.

 

Afmelden

Als jullie kind voor een bepaalde dag wordt afgemeld dan kan dit kosteloos tot minimaal 24 uur van te voren. Wordt er dezelfde dag nog afgemeld, ook in geval van ziekte, dan worden deze uren wel in rekening gebracht.