Aanmelden

Aanmelden kan al tijdens de zwangerschap gebeuren. Kinderen zijn vanaf 8 weken van harte welkom. Voordat het kind geplaatst wordt, vindt er een intakegesprek plaats; hierin wordt informatie uitgewisseld over zowel het kinderdagverblijf als over het kind. Ook krijgen jullie dan een rondleiding en een korte kennismaking met de leiding. Voor ons is het handig als jullie vooraf een afspraak maken, zodat wij alle tijd voor jullie vrij kunnen maken. Jullie kunnen de gewenste (opvang)dagen doorgeven op onderstaand aanmeldingsformulier. Jullie dienen rekening houden met eventuele wachtlijsten. De volgorde van binnenkomst van aanmelding is belangrijk. Zodra zeker is dat jullie kind bij ons geplaatst kan worden, nemen wij contact met jullie op om een plaatsingscontract met jullie af te sluiten.

Voor aanmeldingen klik hier.

PDF Aanmeldformulier

Word Aanmeldformulier