Nieuws

Hallo ouders en bezoekers,

Welkom op onze site .
Hier vinden jullie nieuwe informatie over ons kinderdagverblijf,
foto's en veel meer.

Locatie van Horneplein bied aan :
dagopvang van 0 tot 2 jaar
peutergroep voor hele dagopvang 2-4 jaar
BSO groep 4 t/m 8 op Maandag t/m Vrijdag
BSO groep 1 t/m 3 op Woensdag en Vrijdag
Tijdens schoolvakantie en vrije dagen is de BSO altijd op locatie van Horneplein.
Tussenschoolse opvang bieden wij niet aan.

Locatie Mussenberg bied aan :
Peutergroep 2-4 jaar van 8.30-12.00 uur
Voorschoolse opvang groep 1 t/m 8
BSO groep 1 t/m 3 op ma , di en donderdag

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Belastingdienst

Kinderdagverblijf Ratjetoe is een geregistreerd kinderdagverblijf waardoor jullie, indien jullie hier recht op hebben, gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Deze kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Meer informatie hierover kunnen jullie vinden op www.toeslagen.nl en www.belastingdienst.nl.

Het Landelijk Registratie Nummer hebben jullie nodig om ons kinderdagverblijf bij de Belastingdienst aan te melden.

Locatie van Horneplein:

LRKP Kinderdagverblijf : 109252998

LRKP Buitenschoolse opvang locatie Ratjetoe :198766816

 

Locatie Mussenberg:

LRKP Peutergroep locatie Ratjetoe Leudal : 115807573

LRKP Buitenschoolse opvang locatie Ratjetoe Leudal : 142563584

 

De gemeenten krijgen middelen van het Rijk om twee dagdelen opvang voor alle peuters mogelijk te maken d.m.v. een subsidie regeling.