Nieuws

Hallo ouders en bezoekers,

Welkom op onze site .
Hier vinden jullie nieuwe informatie over ons kinderdagverblijf,
foto's en veel meer.

Locatie van Horneplein bied aan :
dagopvang van 0 tot 2 jaar
peutergroep voor hele dagopvang 2-4 jaar
BSO groep 4 t/m 8 op Maandag t/m Vrijdag
BSO groep 1 t/m 3 op Woensdag en Vrijdag
Tijdens schoolvakantie en vrije dagen is de BSO altijd op locatie van Horneplein.
Tussenschoolse opvang bieden wij niet aan.

Locatie Mussenberg bied aan :
Peutergroep 2-4 jaar van 8.30-12.00 uur
Voorschoolse opvang
BSO groep 1 t/m 3 op ma , di en donderdag

Agenda

Agenda 2018:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 8 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
20: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit.

- Juli:
4 : Ouder-kind activiteit.

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober:

- November:
30: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
20: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Belastingdienst

Kinderdagverblijf Ratjetoe is een geregistreerd kinderdagverblijf waardoor jullie, indien jullie hier recht op hebben, gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Deze kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Meer informatie hierover kunnen jullie vinden op www.toeslagen.nl en www.belastingdienst.nl.

Het Landelijk Registratie Nummer hebben jullie nodig om ons kinderdagverblijf bij de Belastingdienst aan te melden.

Locatie van Horneplein:

LRKP Kinderdagverblijf : 109252998

LRKP Buitenschoolse opvang locatie Ratjetoe :198766816

 

Locatie Mussenberg:

LRKP Peutergroep locatie Ratjetoe Leudal : 115807573

LRKP Buitenschoolse opvang locatie Ratjetoe Leudal : 142563584

 

Kinderopvang goedkoper in 2018

Een aantal jaren heeft de overheid flink bezuinigd op de kinderopvangtoeslag, vooral voor de hogere inkomens. Dat is verleden tijd. De kinderopvangtoeslag stijgt in 2018. Dat kan voor ouders netto zo’n 65 tot 100 euro per maand schelen. Dat is natuurlijk afhankelijk van het inkomen en van het aantal dagen dat je kind naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang gaat.

De gemeenten krijgen middelen van het Rijk om twee dagdelen opvang voor alle peuters mogelijk te maken d.m.v. een subsidie regeling.