Belastingdienst

Kinderdagverblijf Ratjetoe is een geregistreerd kinderdagverblijf waardoor jullie, indien jullie hier recht op hebben, gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Deze kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Meer informatie hierover kunnen jullie vinden op www.toeslagen.nl en www.belastingdienst.nl.

Het Landelijk Registratie Nummer hebben jullie nodig om ons kinderdagverblijf bij de Belastingdienst aan te melden.

Locatie van Horneplein:

LRKP Kinderdagverblijf : 109252998

LRKP Buitenschoolse opvang locatie Ratjetoe :198766816

 

Locatie Mussenberg:

LRKP Peutergroep locatie Ratjetoe Leudal : 115807573

LRKP Buitenschoolse opvang locatie Ratjetoe Leudal : 142563584

 

De gemeenten krijgen middelen van het Rijk om twee dagdelen opvang voor alle peuters mogelijk te maken d.m.v. een subsidie regeling.