Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gebruik maken van BSO Ratjetoe.                                                        Kinderen kunnen voor school en na school worden opgevangen.
Tijdens schoolvakanties en studiedagen volgens het vakantierooster van BS De Mussenberg is de BSO gewoon geopend

Onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers worden de kinderen naar school (basisschool De Mussenberg) gebracht en van school gehaald. Dit doen we lopend gezien de kleine afstand van de VSO /BSO naar school.

Kinderen die elders naar school gaan zijn ook welkom op onze BSO, zij worden met het eigen schoolvervoer bij ons afgezet.

Voorschoolse opvang vind alleen plaats op de locatie bij de Mussenberg. Vanaf 7.00 uur kunnen kinderen worden gebracht. Om 8.20 uur loopt de leidster met de kinderen naar school en zet ze af bij de klas.
Na school krijgt iedereen drinken een tussendoortje. Ondertussen kunnen de kinderen over hun belevenissen van die dag vertellen.

Tussenschoolse opvang bieden wij niet aan . Basisschool de Mussenberg werkt met een continue rooster en kinderen blijven op school eten.

Bij de BSO mogen de kinderen hun tijd naar eigen wens indelen: spelen, knutselen, spelletjes doen, buiten spelen, enzovoort. De kinderen hebben dus relatief grote inbreng in wat ze willen doen, kunnen plannetjes maken en uitvoeren. De leidster heeft altijd een activiteit klaar liggen voor kinderen die wat willen maken of willen knutselen.

Er wordt een huiselijke sfeer gecreëerd waar de kinderen zich veilig en prettig voelen. In de groepsruimtes zijn verschillende materialen beschikbaar waar kinderen gebruik van kunnen maken.

Ter verduidelijking:  vakantie-, studie-, woensdagen (en dinsdag- en vrijdagmiddag voor de kleuters) geldt als naschoolse opvang.

De BSO  heeft een locatie bij de Mussenberg waar wij twee groepen van 15 kinderen kunnen plaatsen en een locatie op van Horneplein waar wij  1 groep van max. 20 kinderen kunnen plaatsen. Dit houd in dat kinderen die naar de BSO komen gebruik maken van twee locaties en dus ook twee contracten tekenen bij aanvang van de BSO.

 

Op maandag , dinsdag en donderdag wordt er voor  de naschoolse opvang van groep 1, 2 en 3 gebruik gemaakt van de BSO locatie bij de Mussenberg aan de Gravin Annastraat 12 in Horn.

Op maandag t/m vrijdag wordt er voor naschoolse opvang van groep 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de BSO locatie aan het Van Horneplein 1 in Horn.

Op woensdag, vrijdag  en tijdens vakantie of vrije dagen wordt er gebruik gemaakt van de BSO locatie Ratjetoe aan van Horneplein 1 in Horn.

Op maandag ,dinsdag en donderdag is de minimale ophaal tijd 17.00 uur i.v.m. de geplande activiteiten voor de BSO.  Het BSO pakket is op deze dagen vast minimaal van 14.00-17.00 uur. Ophalen kan tot 18.30 uur.

Op woensdag is het BSO pakket vast  minimaal van 14.00-16.00 uur. Ophalen kan tot 18.30 uur.

Op vrijdag  is de BSO flexibel aan te vragen. Groep 1 heeft vrij, Groep 2 is om 12.00 uur uit en groep 3 t/8 is om 14.00 uur uit.

In het pedagogisch beleid voor de BSO op de twee  locaties staat uitvoerig onze werkwijze beschreven hoe we hiermee omgaan . Deze zijn in te zien op de BSO locaties en in de info hoek in de entree van KDV/BSO Ratjetoe en er is een link onder het stukje Pedagogisch beleid op deze site.