Nieuws

Hallo ouders en bezoekers,

Welkom op onze site .
Hier vinden jullie nieuwe informatie over ons kinderdagverblijf,
foto's en veel meer.

Locatie van Horneplein bied aan :
dagopvang van 0 tot 2 jaar
peutergroep voor hele dagopvang 2-4 jaar
BSO groep 4 t/m 8 op Maandag t/m Vrijdag
BSO groep 1 t/m 3 op Woensdag en Vrijdag
Tijdens schoolvakantie en vrije dagen is de BSO altijd op locatie van Horneplein.
Tussenschoolse opvang bieden wij niet aan.

Locatie Mussenberg bied aan :
Peutergroep 2-4 jaar van 8.30-12.00 uur
Voorschoolse opvang
BSO groep 1 t/m 3 op ma , di en donderdag

Agenda

Agenda 2018:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 8 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
20: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit.

- Juli:
4 : Ouder-kind activiteit.

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober:

- November:
30: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
20: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gebruik maken van BSO Ratjetoe.                                                        Kinderen kunnen voor school en na school worden opgevangen.
Tijdens schoolvakanties en studiedagen volgens het vakantierooster van BS De Mussenberg is de BSO gewoon geopend

Onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers worden de kinderen naar school (basisschool De Mussenberg) gebracht en van school gehaald. Dit doen we lopend gezien de kleine afstand van de VSO /BSO naar school.

Kinderen die elders naar school gaan zijn ook welkom op onze BSO, zij worden met het eigen schoolvervoer bij ons afgezet.

Voorschoolse opvang vind alleen plaats op de locatie bij de Mussenberg. Vanaf 7.00 uur kunnen kinderen worden gebracht. Om 8.20 uur loopt de leidster met de kinderen naar school en zet ze af bij de klas.
Na school krijgt iedereen drinken een tussendoortje. Ondertussen kunnen de kinderen over hun belevenissen van die dag vertellen.

Tussenschoolse opvang bieden wij niet aan . Kinderen kunnen op de basisschool overblijven.

Bij de BSO mogen de kinderen hun tijd naar eigen wens indelen: spelen, knutselen, spelletjes doen, buiten spelen, enzovoort. De kinderen hebben dus relatief grote inbreng in wat ze willen doen, kunnen plannetjes maken en uitvoeren. De leidster heeft altijd een activiteit klaar liggen voor kinderen die wat willen maken of willen knutselen.

Er wordt een huiselijke sfeer gecreëerd waar de kinderen zich veilig en prettig voelen. In de groepsruimtes zijn verschillende materialen beschikbaar waar kinderen gebruik van kunnen maken.

Ter verduidelijking:  vakantie-, studie-, woensdagen (en dinsdag- en vrijdagmiddag voor de kleuters) geldt als naschoolse opvang.

Vanaf 01-01-2016  is onze BSO  heringedeeld met een locatie bij de Mussenberg waar wij twee groepen van 15 kinderen kunnen plaatsen . Dit houd in dat kinderen die naar de BSO komen gebruik maken van twee locaties en dus ook twee contracten tekenen bij aanvang van de BSO.

Op maandag , dinsdag en donderdag wordt er voor naschoolse opvang voor groep 1, 2 en 3 gebruik gemaakt van de BSO locatie bij de Mussenberg aan de Gravin Annastraat 12 in Horn.

Op maandag t/m vrijdag wordt er naschoolse opvang voor groep 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de BSO locatie aan het Van Horneplein 1 in Horn.

Op woensdag, vrijdag  en tijdens vakantie of vrije dagen wordt er gebruik gemaakt van de BSO locatie Ratjetoe aan van Horneplein 1 in Horn.

Er wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen de verschillende locaties én natuurlijk de basisschool.

Zie ook de link Dagarrangementen voor een uitgebreid aanbod van BSO activiteiten.

Op dinsdag en donderdag is de minimale ophaal tijd 17.00 uur i.v.m. de geplande activiteiten voor de BSO.

In het pedagogisch beleid voor de BSO op de twee  locaties staat uitvoerig onze werkwijze beschreven hoe we hiermee omgaan . Deze zijn in te zien op de BSO locaties en in de info hoek in de entree van KDV/BSO Ratjetoe en er is een link onder het stukje Pedagogisch beleid op deze site.