Nieuws

Beste ouders en bezoekers,

We hebben zondagavond 15-03-2020 het nieuws ontvangen dat de scholen en kindercentra vanaf 16 maart tot 6 april noodgedwongen moeten sluiten met uitzondering van de opvang voor ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Dit betekend dat Kinderdagverblijf Ratjetoe gesloten is tot maandag 6 april 2020 ( als deze periode wordt verlengt in opdracht van de Rijksoverheid zullen wij ons hierin moeten aanpassen) en alleen kinderen opvangt van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd met vitale beroepen die doorwerken en recht hebben op kinderopvang:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulancezorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet- en datadiensten
• ICT/telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie
Vitale beroepen zijn volgens de rijksoverheid 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting.
Mensen die nodig zijn bij het beheersen van de uitbraak van het corona virus en kinderen hebben, kunnen volgens minister Slob gebruik maken van de kinderopvang.

Ook ouders die vallen binnen deze cruciale beroepsgroepen maar voorheen geen gebruik maakte van opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn van harte welkom om pér direct opvang aan te vragen/op te nemen voor hun kind(eren). U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Ratjetoe
Tel: 0475-341257
E-mail: ratjetoeopvang@home.nl

Ondertussen zijn onze pedagogisch medewerkers druk in de weer met de opvang van de kinderen van ouders die vallen in de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan thema-voorbereidingen, telefonische oudergesprekken, grote schoonmaakwerkzaamheden op beide locaties waarbij we alles aanpakken zodat we er klaar voor zijn indien de reguliere openingstijden weer gehanteerd mogen worden!
Dan staan wij weer fris gewassen, goed voorbereid en vol enthousiasme voor jullie klaar.

Mochten er nieuwe maatregelen of richtlijnen kenbaar gemaakt worden vanuit de Rijksoverheid, dan informeren wij ouders/verzorgers direct via de mail welke gevolgen dit heeft voor de kinderopvang.

Agenda

Agenda 2020:
- Januari:
1: Gesloten i.v.m. Nieuwjaar.

- 20 Februari:
Carnavalsmiddag voor ouders en kinderen.

- Maart:

- April:
: Koningsspelen i.s.m. basisschool

- Mei:

-Juni:
Week 1 of 2: Opa/Oma activiteit

- Juli:
9 : Afsluiting schooljaar activiteit

- Zomervakantie:
Zomervakantie uitjes!

- Oktober: Kabouterpad Peutergroepen

- November:
04: Sinterklaasviering i.s.m. basisschool

- December:
17: Kerstviering i.s.m. basisschool.

Dagopvang

Kinderdagverblijf Ratjetoe biedt kleinschalige, flexibele kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar, 2,5 tot 4 jaar in de peutergroep en 4 tot 12 jaar op de Buitenschoolse opvang.

Dagopvang :

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar met 3 of 4 leidsters, dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep.

De basisstructuur van de dagopvang bestaat uit eten, drinken, slapen, spelen en verschonen. In de verschillende speelhoeken kunnen de kinderen tijdens de dagopvang heerlijk spelen. De medewerkers van de dagopvang doen ook regelmatig spelletjes, lezen voor of zingen liedjes met de kinderen.

Tijdens hun verblijf in de dagopvang leren de kinderen hun sociale en lichamelijke vaardigheden te ontwikkelen. Zo zullen de peuters in de dagopvang voornamelijk plakken, kleien, schilderen en met blokken bouwen, terwijl de dagindeling van de allerkleinsten is afgestemd op hun eigen ritme. De pedagogisch medewerkers van de dagopvang nemen rustig de tijd voor de fles, een schootspelletje of gewoon een lekkere knuffel.

Voor ieder kind in de dagopvang is er veel persoonlijke aandacht en in overleg met de ouders wordt er rekening gehouden met de individuele behoeften, speciale wensen of eetgewoontes van hun kind.

Flexibel aanmelden

Je kunt je kind brengen wanneer het jullie uitkomt. Jullie melden dit minstens 24 uur van tevoren bij ons. De opvang is dan geregeld als de samenstelling van de groep dat op die dag toelaat.

Horizontale groepen

Ratjetoe biedt kinderopvang aan in horizontale groepen. We hebben 3 groepen met ieder een afzonderlijke ruimte maar wij hanteren wel een “open-deuren-beleid” zodat kinderen en vooral broertjes en zusjes elkaar kunnen opzoeken in de verschillende ruimtes.

Structuur van de dag

Ondanks de flexibele opvang zijn op een dag toch vaak dezelfde kinderen aanwezig. Ook de leidsters werken op vaste dagen. De kinderen drinken, eten en slapen op vaste tijden waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de thuissituatie. De leidsters houden van elk kind van 0 tot 1 jaar een schriftje bij en bij het brengen en halen wordt altijd informatie uitgewisseld.

De Dagindeling :

Bij baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en verschonen.

07:00 – 09:30 uur  Inlooptijd
09:30 – 10:30  uur Gezamenlijk fruit eten en drinken daarna verschonen/wc ronde
10:30 – 11:30 uur   Tijd voor activiteiten en bij mooi weer buiten spelen (kleine kindjes slapen)
11:30 – 13:00 uur   Handen wassen, broodmaaltijd met melk en verschonen/wc ronde
13:00 – 15:00 uur  Middagslaapje (kindjes die dat niet nodig hebben spelen of doen een activiteit)
15:00 – 16:00 uur  Alle kinderen verschonen/wc ronde, wat drinken met een koekje/peperkoek
16:00 – 17:00 uur  Tijd voor activiteiten en bij mooi weer buiten spelen
17:30 uur Kinderen die een warme maaltijd bij zich hebben gaan aan tafel                                                                                                             18.30 uur Sluiting van het kinderdagverblijf.

Brengen en Halen

Het brengen van jullie kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen van de ouders. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde ouder(s)verzorger(s). De belofte dat hij/zij later op de dag weer opgehaald zal worden, stelt een baby niet gerust want iemand die uit het zicht verdwijnt is voor hem/haar definitief weg. De pedagogisch medewerkster zal het kind overnemen en samen met het kind afscheid nemen en/of het kind trachten aan te zetten tot spelen. Ook al is het soms moeilijk, het is van belang voor het kind dat hij/zij weet dat je vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt.

Bij het halen van je kind dien je je te realiseren dat het kind op dat moment in spel verdiept kan zijn en dat hij gefrustreerd kan raken als hij daar te abrupt uit wordt gehaald. De momenten bij het brengen en halen geven gelegenheid tot het uitwisselen van informatie  aangaande het kind en biedt de mogelijkheid om contact te maken met andere ouder(s)/verzorger(s).