Personeel

Het team van kinderdagverblijf Ratjetoe bestaat uit leidsters, die allemaal in het bezit zijn van minimaal een mbo-diploma , (te weten MBO-3 /SPW/SPH/ of vergelijkbaar diploma) dat voldoet aan de opleidingseisen volgens de Wet Kinderopvang.

De leidsters zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag, afgegeven volgens de Wet Justitiële Gegevens . Ook zijn er stagiaires werkzaam van de BOL-opleiding                  (Beroeps Opleidende Leerweg).  Zij volgen een opleiding geschikt voor pedagogisch werk en doen ervaring bij ons op.

Eveneens kan het zijn dat er binnen onze organisatie een groepshulp aanwezig is. Zij biedt ondersteuning op de verschillende groepen. Dit is telkens een stagiaire Helpende Welzijn. Kinderdagverblijf Ratjetoe is SBB gecertificeerd, dit betekent dat we een door scholen erkend leerbedrijf zijn.

De leidsters hebben een cursus kinder-EHBO gevolgd en er zijn leidsters in het bezit van een BHV certificaat (Bedrijfshulpverlening).

Het aantal leidsters per groep kinderen is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijdsopbouw van de kinderen. We houden ons aan de volgende regeling wat betreft het aantal leidsters per kinderen:

 Het ministerie van SZW heeft een rekenprogramma ontwikkeld waarmee we eenvoudig kunnen uitrekenen hoeveel beroepskrachten er op de groep moeten staan. De rekentool is gebaseerd op afspraken in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

De rekentool kan zowel voor groepen in de dagopvang als voor groepen in de buitenschoolse opvang worden gebruikt. We vullen het aantal kinderen in de bepaalde leeftijdscategorie in en de tool berekent hoeveel beroepskrachten er volgens het convenant op de groep moeten staan.

Inspectie

De rekentool wordt per 1 januari 2013 opgenomen in de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen en zal vanaf dat moment de enige berekeningswijze zijn voor de bepaling van het maximale aantal kinderen per beroepskracht.

 

Maximaal aantal kinderen per groep :

Baby/dreumes groep ( 0-2.5 jaar) : maximaal 16 kinderen aanwezig 3 a 4 leidsters

Peutergroep  (2-4 jaar)    :  maximaal 16  kinderen aanwezig 2 leidsters

Peuter plus groep ( 3-13 jaar)  : maximaal  16 kinderen  aanwezig 2 leidsters ( 8 kinderen van 3-4 jaar aanwezig 1 leidster)

BSO-groep locatie  van Horneplein (4-12 jaar)  : maximaal 20 kinderen aanwezig 2 leidsters

BSO-groep locatie Mussenberg  (4-12 jaar) : 2×15 kinderen met 2×2 leidsters , bij minder dan 20 kinderen (in totaal) voegen we de groepen samen