Kennismaking

Kinderdagverblijf Ratjetoe is een particuliere organisatie die sinds 2006 (voorheen Peek-a-Boo’s Ratjetoe gastouderopvang) opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Kinderdagverblijf Ratjetoe is sinds september 2010 gevestigd in het voormalige multifunctionele Dörpshoes, dat voor vele verenigingen uit de regio een unieke verzamelplaats was van vele maatschappelijke activiteiten.

Kinderdagverblijf Ratjetoe is een professionele instelling die is opgericht als dienstverlenende organisatie ten behoeve van ouder(s)/verzorger(s) welke de vraag naar verantwoorde kinderopvang beantwoordt. In de loop der jaren heeft Kinderdagverblijf Ratjetoe een eigen visie op kinderopvang ontwikkeld. Het aanbieden van constante kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en hanteren we als belangrijke norm.

Wanneer kinderen een kinderdagverblijf bezoeken betekent dit dat kinderen te maken krijgen met twee werelden: de wereld thuis en die op het kinderdagverblijf. Het is voor jullie van belang te weten wat er op het kinderdagverblijf gebeurt, welke pedagogische uitgangspunten er worden gehanteerd en waarom er welke regels gelden. Voor de medewerkers van het kinderdagverblijf is het van belang dat er één lijn wordt getrokken in de manier van benadering. Dat schept duidelijkheid voor alle partijen.

De ouder(s)/verzorger(s) die het beste met hun kind voor hebben zijn er even niet. Het team van Kinderdagverblijf Ratjetoe moet de optimale mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling scheppen in samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s). Op een herkenbare en duidelijke manier. Dit is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Wij werken op een manier die aansluit bij “thuis” en de  situatie op ons kinderdagverblijf. De huiselijke en vertrouwde omgeving wordt gevormd wordt door toegewijde professionele pedagogisch medewerkers, knuffelende baby’s, spelende dreumesen , pratende peuters en schoolkinderen in ontwikkeling naar meer zelfstandigheid.