Huisregels

 • Als het kind dieetvoeding heeft, dient deze door de ouders meegegeven te worden;
 • Kinderen kunnen ’s avonds warm eten als ze  later dan 17.30 uur  blijven. Deze warme maaltijd moet je zelf meegeven;
 • Trek het kind gemakkelijke kleding aan die tegen een stootje kan en waarin het kind zich vrij kan bewegen. Reservekleding moet je zelf meegeven. We zijn niet aansprakelijk voor eventueel kapot gaan of zoekraken van de kleding;
 • Bij het brengen en ophalen is het goed dat je even de tijd neemt voor je kind. Duidelijk afscheid nemen geeft het kind het vertrouwen dat het ook weer opgehaald wordt. Voor kinderen die moeite hebben met afscheid nemen, moet het afscheid niet te lang duren;
 • Geef aan de leiding door als iemand anders het kind ophaalt. Jullie kind wordt zonder bericht van de ouders/verzorgers aan niemand anders meegegeven!
 • Er wordt niet gerookt in het kinderdagverblijf;
 • In de tassen mag geen medicatie zitten, dit voor veiligheid van andere kinderen;
 • Kinderen mogen hun knuffel meebrengen maar geen ander speelgoed;
 • Graag namen schrijven in de jassen en tassen van de kinderen, dit om verwarring te voorkomen; zowel voor de leidsters als voor degenen die de kinderen komen ophalen is dit gemakkelijk;
 • Flessen, flesdoppen en spenen en fopspenen moeten gemerkt zijn met naam stickers;
 •  Kinderwagens en buggy’s  mogen in de garderobe blijven staan mits hier voldoende ruimte voor is (de vluchtroutes moeten vrij zijn);
 • Maxi cosi’s mogen in de garderobe worden neergezet;
 • Kinderen dienen schoon en verzorgd gebracht te worden;
 • In geval van ziekte van het kind moet het kinderdagverblijf hierover geïnformeerd zijn om te oordelen of het kind naar de opvang mag komen;
 • Parkeren met de auto gebeurt op de parkeerplaats op het plein, voor het hek mag niet geparkeerd worden;
 • Fietsen van zowel ouders, personeel en kinderen worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst;
 • Medicijnen worden alleen aan een kind toegediend als er een overeenkomst “toediening geneesmiddelen “is getekend door de ouders;
 • Baby’s tot 1 jaar die gewend zijn om in zijligging of op de buik slapen mogen alleen zo in bed worden gelegd als er een formulier “veilig slapen” is ingevuld door de ouders;
 • Kinderen die zelfstandig van school naar de BSO mogen komen of van de BSO naar school mogen gaan kunnen dit alleen doen als de ouders en kind een “overeenkomst toestemming BSO” hebben ingevuld.

Onze groepsregels die wij hanteren staan beschreven in onze protocollen en in het pedagogisch beleid van elke groep.