Dagopvang

Kinderdagverblijf Ratjetoe biedt kleinschalige, flexibele kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar, 2,5 tot 4 jaar in de peutergroep en 4 tot 12 jaar op de Buitenschoolse opvang.

Dagopvang :

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar met 3 of 4 leidsters, dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep.

De basisstructuur van de dagopvang bestaat uit eten, drinken, slapen, spelen en verschonen. In de verschillende speelhoeken kunnen de kinderen tijdens de dagopvang heerlijk spelen. De medewerkers van de dagopvang doen ook regelmatig spelletjes, lezen voor of zingen liedjes met de kinderen.

Tijdens hun verblijf in de dagopvang leren de kinderen hun sociale en lichamelijke vaardigheden te ontwikkelen. Zo zullen de peuters in de dagopvang voornamelijk plakken, kleien, schilderen en met blokken bouwen, terwijl de dagindeling van de allerkleinsten is afgestemd op hun eigen ritme. De pedagogisch medewerkers van de dagopvang nemen rustig de tijd voor de fles, een schootspelletje of gewoon een lekkere knuffel.

Voor ieder kind in de dagopvang is er veel persoonlijke aandacht en in overleg met de ouders wordt er rekening gehouden met de individuele behoeften, speciale wensen of eetgewoontes van hun kind.

Flexibel aanmelden

Je kunt je kind brengen wanneer het jullie uitkomt. Jullie melden dit minstens 24 uur van tevoren bij ons. De opvang is dan geregeld als de samenstelling van de groep dat op die dag toelaat.

Horizontale groepen

Ratjetoe biedt kinderopvang aan in horizontale groepen. We hebben 3 groepen met ieder een afzonderlijke ruimte maar wij hanteren wel een “open-deuren-beleid” zodat kinderen en vooral broertjes en zusjes elkaar kunnen opzoeken in de verschillende ruimtes.

Structuur van de dag

Ondanks de flexibele opvang zijn op een dag toch vaak dezelfde kinderen aanwezig. Ook de leidsters werken op vaste dagen. De kinderen drinken, eten en slapen op vaste tijden waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de thuissituatie. De leidsters houden van elk kind van 0 tot 1 jaar een schriftje bij en bij het brengen en halen wordt altijd informatie uitgewisseld.

De Dagindeling :

Bij baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en verschonen.

07:00 – 09:30 uur  Inlooptijd
09:30 – 10:30  uur Gezamenlijk fruit eten en drinken daarna verschonen/wc ronde
10:30 – 11:30 uur   Tijd voor activiteiten en bij mooi weer buiten spelen (kleine kindjes slapen)
11:30 – 13:00 uur   Handen wassen, broodmaaltijd met melk en verschonen/wc ronde
13:00 – 15:00 uur  Middagslaapje (kindjes die dat niet nodig hebben spelen of doen een activiteit)
15:00 – 16:00 uur  Alle kinderen verschonen/wc ronde, wat drinken met een koekje/peperkoek
16:00 – 17:00 uur  Tijd voor activiteiten en bij mooi weer buiten spelen
17:30 uur Kinderen die een warme maaltijd bij zich hebben gaan aan tafel                                                                                                             18.30 uur Sluiting van het kinderdagverblijf.

Brengen en Halen

Het brengen van jullie kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen van de ouders. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde ouder(s)verzorger(s). De belofte dat hij/zij later op de dag weer opgehaald zal worden, stelt een baby niet gerust want iemand die uit het zicht verdwijnt is voor hem/haar definitief weg. De pedagogisch medewerkster zal het kind overnemen en samen met het kind afscheid nemen en/of het kind trachten aan te zetten tot spelen. Ook al is het soms moeilijk, het is van belang voor het kind dat hij/zij weet dat je vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt.

Bij het halen van je kind dien je je te realiseren dat het kind op dat moment in spel verdiept kan zijn en dat hij gefrustreerd kan raken als hij daar te abrupt uit wordt gehaald. De momenten bij het brengen en halen geven gelegenheid tot het uitwisselen van informatie  aangaande het kind en biedt de mogelijkheid om contact te maken met andere ouder(s)/verzorger(s).